wz

Vysvětlivky: Tento symbol znamená směr vázání uzlíků doprava.