wz

Vysvětlivky: Tento symbol znamená směr vázání uzlíku doleva. uzlík vázaný doprava. zpětný uzlík vázaný doleva a pak doprava. zpězný uzlík vázaný doprava a doleva.